גימטריה - gematria 2020

Note : /5

Les captures d'écrans :


Nous sommes fiers de lancer 'gematria 2018' sur le magasin d'applications, notre application n'offre que de bonnes et positives gematria's,et comme c'est une NOUVELLE application, nous essayons tous les jours d'ajouter à notre application, 100 nouvelles belles gematria's chaque jour, Ce qui, nous l'espérons, accomplira son objectif, et rendra VOUS ou TOUT LE MONDE heureux !

Vous cherchez une gematria pour un discours ?

Vous cherchez une gematria pour votre nom ?

Vous cherchez une gematria pour un ami ?

Ou Vous cherchez une gematria pour toute autre bonne raison ?

Si oui, cette application est pour vous ! !! Téléchargez maintenant et profitez de cette application en quelques clics !

Si vous avez trouvé une belle gematria, veuillez donner une bonne note à cette application et la partager avec d'autres Merci.

אנו גאים להשיק את 'gematria 2018' לחנות האפליקציות, הצעת האפליקציה שלנו היא רק גימטריה טובה וחיובית, ומאז האפליקציה החדשה שלה אנו מנסים להוסיף לאפליקציה שלנו, 100 גימטריה יפהפייה יומית, שתקווה להשיג את מטרתה , ולהפוך אותך או כולם מאושרים !

COPY00 גימטריה לנאום?

מחפש גימטריה על שמך?

מחפש גימטריה לחבר?

או מחפש גימטריה מכל סיבה טובה אחרת?

אם כן, App זה בשבילך ! הורד עכשיו ולהרוויח הרבה מאפליקציה זו עם רק כמה לחיצות!

אם מצאת gematria נחמד בבקשה לתת זה App דירוג טוב ולשתף אחרים תודה.

--si vous voulez nous aider à ajouter des gemtria's à cette application gratuitement, cela nous aidera beaucoup. nous avons un tableau de bord très facile à utiliser sur notre serveur et il se met à jour automatiquement.-- envoyez moi un email à elielibitton@gmail.com et faites le moi savoir, merci!--

--אם אתה רוצה לעזור לנו להוסיף עוד גימטריות לאפליקצה הזו בחינם זה יעזור לנו הרבה. יש לנו לוח מחוונים קל מאוד בשרת שלנו להשתמש וזה עדכון אוטומטי. - רק שלח לי דוא "ל ב elielibitton@gmail.com ותן לי לדעת, תודה!--


Les applications de la même catégorie :


Caractéristique :


Compatibilité : iPhone Nécessite iOS 10.0 ou version ultérieure. iPod touch Nécessite iOS 10.0 ou version ultérieure. Mac Nécessite macOS 11 ou version ultérieure et un Mac avec la puce Apple M1.

Langues : Anglais

Distributeur : Eli Bitton

Taille : 25,9 Mo

Age : 4+

Copyright : © 2020

Prix : 5,49 €