i-SPEED by VNNIC

Note : /5

Les captures d'écrans :


i-SPEED by VNNIC (i-SPEED) là ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, phát triển.

Ứng dụng i-SPEED giúp người dùng Internet Việt Nam có thể tự kiểm tra, đánh giá tốc độ truy cập Internet qua các thông số : tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), độ trễ (Ping, Jitter).

i-SPEED phản ánh trung thực kết quả đo tốc độ truy cập Internet người dùng. Dữ liệu đo sẽ đóng góp, hỗ trợ cho cơ quan quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ Internet Việt Nam ; nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ; bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ:

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Site web : https://vnnic.vn

Email : i-speed@vnnic.vn.


Les applications de la même catégorie :


Caractéristique :


Distributeur : Vietnam Internet Network Information Center

Taille : 6,4 Mo

Compatibilité : iPhone Nécessite iOS 13.0 ou version ultérieure. iPad Nécessite iPadOS 13.0 ou version ultérieure. iPod touch Nécessite iOS 13.0 ou version ultérieure. Mac Nécessite macOS 11.0 ou version ultérieure et un Mac avec la puce Apple M1.

Langues : Anglais

Age : 4+

Copyright : © VNNIC

Prix : Gratuit